Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości 


WCAG 2.0 (Level AA)

Designed by:

Witaj na stronie startowej

Zaproszenie na III Sesję Rady Powiatu w Sławnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
czwartek, 11 grudnia 2014 15:09
Zaproszenie na III Sesję Rady Powiatu w Sławnie.

Mieszkańcy Powiatu Sławieńskiego

Uprzejmie zapraszam na III Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a.

 

Porządek obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:

  a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,

  b. zatwierdzenie porządku obrad,

  c. przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie,

  d. przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu w Sławnie.

 2. Trybuna obywatelska.

 3. Interpelacje i zapytania Radnych.

 4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z II Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1)

 5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i wskazania przedstawiciela w składzie Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (druk nr 3).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014r.(druk nr 4).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2015-2024 (druk nr 5).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sławieńskiego na rok 2015 (druk nr 6).

 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 11. Wnioski i oświadczenia radnych.

 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Wojciech Ludwikowski

 
ZAPYTANIE OFERTOWE - dozór PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
środa, 10 grudnia 2014 14:48
ZAPYTANIE OFERTOWE - dozór.

Starosta Sławieński zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywania usługi całodobowej ochrony elektronicznej obiektów i mienia.

I. Zamawiający

Powiat Sławieński w imieniu, którego działają:

1. Wojciech Wiśniowski- Starosta Sławieński,

2. Jan Krawczuk - Wicestarosta

76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a

tel. (59) 810 49 04, fax (59) 810 64 13

REGON: 770983101 , NIP: 499-02-05-541

Poczta elektroniczna: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

czytaj dalej…
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - konserwacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
środa, 10 grudnia 2014 14:42
ZAPYTANIE OFERTOWE - konserwacja.

Starosta Sławieński zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usługi konserwacji systemu sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej oraz systemu oddymiania i systemu pożarowego SAP w obiektach Starostwa Powiatowego w Sławnie.

I. Zamawiający

Powiat Sławieński w imieniu, którego działają:

1. Wojciech Wiśniowski- Starosta Sławieński,

2. Jan Krawczuk - Wicestarosta

76-100 Sławno, ul. Sempołowskiej 2a

tel. (59) 810 49 04, fax (59) 810 64 13

REGON: 770983101 , NIP: 499-02-05-541

Poczta elektroniczna: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

czytaj dalej…
 
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
środa, 10 grudnia 2014 07:54
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku..

Zarząd Powiatu w Sławnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku ogłoszonego Uchwałą Nr CCXII/866/14

Zarządu Powiatu w Sławnie

z dnia 27 listopada 2014 r.Ogólne zasady udziału przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych:


1. W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

·  osoby , które zostały zgłoszone przez Zarząd organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do jej/ich reprezentowania w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

·  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje oraz podmioty biorące udział w konkursie;

·  są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

·  mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i/lub realizacji projektów;2.       Zgłoszenia na członków komisji konkursowych (załącznik nr1) podpisane przez zainteresowaną osobę oraz Zarząd organizacji zgłaszającej należy złożyć osobiście lub przesłać do Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a. Zgłoszenia należy składać do dnia  15 grudnia 2014r. roku w Biurze Obsługi Interesanta.


3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.


4. Zadania komisji konkursowej są następujące:

·  ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu;

·  ocena złożonych ofert pod względem formalnym (poprawnie wypełnione oferty oraz komplet załączników;

·  proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 
Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
środa, 10 grudnia 2014 07:49
Rozporządzenie porządkowe Nr 1/2014.

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu, o poparzeniach i innych zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu.

W związku z tym, że obowiązujące przepisy ustaw nie regulują kwestii używania wyrobów pirotechnicznych w miejscu publicznym, wydałem rozporządzenia porządkowego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Jednocześnie proszę o poinformowanie wójtów i burmistrzów o wydaniu rozporządzenia oraz o konieczności jego egzekwowania.

Wojewoda Zachodniopomorski

Marek TAŁASIEWICZ

ROZPORZĄDZENIE POBIERZ

 
Spotkanie z Andrzejem Kuczkowskim, autorem przewodników archeologicznych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
wtorek, 09 grudnia 2014 09:20
Spotkanie z Andrzejem Kuczkowskim, autorem przewodników archeologicznych.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 113
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
canakkale