Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 


Designed by:

Witaj na stronie startowej

Samorządowy Lider Edukacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Cak   
piątek, 31 października 2014 11:06
Samorządowy Lider Edukacji.

    W dniu 30 października w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce ogłoszenie oficjalnych wyników Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. W tym roku w gronie laureatów tego prestiżowego tytułu znalazł się Powiat Sławieński.
Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.
   Nagrodę za całokształt działań w sferze oświaty odbierał Wicestarosta Andrzej Protasewicz.
Komisja certyfikacyjna przez kilka ostatnich miesięcy dogłębnie przeanalizowała politykę oświatową prowadzoną przez Powiat Sławieński. Ocenie podlegały akty prawa miejscowego, dane statystyczne odnoszące się m.in. do wyników nauczania, informacje pozyskane od środowisk lokalnych.
   Komisja certyfikacyjna stwierdziła, że „Powiat Sławieński konsekwentnie rozwija swoje zasoby edukacyjne i realizuje – w sposób spójny, przemyślany, holistyczny i metodyczny – politykę ukierunkowaną z jednej strony na stałe podnoszenie jakości kształcenia w jednostkach podległych, a z drugiej – kreowanie modelu kształcenia ściśle odpowiadającego potrzebom interesariuszy lokalnych i regionalnych, w szczególności rynku pracy (co z punktu widzenia sytuacji gospodarczej regionu wydaje się szczególnie istotne). Wdrażany w Powiecie model polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą cechuje wysoki poziom efektywności, kompetencji, sprawności, skuteczności, rzetelności i zaangażowania w podejściu do implementowanych rozwiązań, co gwarantuje wysoką jakość usług publicznych w tej dziedzinie.”

Wysoko ocenione zostały m.in.:

  • profile kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński, „odpowiednio zdywersyfikowane, dostosowane do uwarunkowań lokalnych, w tym zwłaszcza gospodarczych”.
  • wysokie wyniki szkół, w tym „wysokie miejsce w rankingu najlepszych techników magazynu „Perspektywy””
  • autorski program stypendialny - „pełniący rolę nie tylko socjalną, ale także aktywizującą, motywującą i organizatorską”
  • utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego w Sławnie - „element działań ukierunkowany na wspieranie ucznia zdolnego
  • inwestycje w oświacie, w 2013 r. przekraczające 1 mln. zł – (m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Sławnie, wyposażenie pracowni specjalistycznych w szkołach, remonty i modernizacje, zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Sławnie
  • formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • autorskie inicjatywy edukacyjne

 
Bądź widoczny - bądź bezpieczny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
czwartek, 30 października 2014 09:18
Bądź widoczny - bądź bezpieczny.

Pan Starosta Wojciech Wiśniowski na pierwszym posiedzeniu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zainicjował akcję "Bądź widoczny - bądź bezpieczny". W ramach prowadzonej akcji, mieszkańcom Powiatu Sławieńskiego rozdano dwa tysiące elementów odblaskowych dla poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Akcja cieszyła się tak dużym powodzeniem, że w przyszłym roku również zostanie wznowiona.

Jak wynika z danych statystycznych, to właśnie Polska jest w Unii Europejskiej krajem znajdującym się niestety na pierwszym miejscu pod względem śmiertelnych wypadków na drodze z udziałem pieszych i rowerzystów.

Problem ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, gdzie zmierzch zapada znacznie wcześniej. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że pieszy poruszający się wzdłuż drogi, nawet w obszarze zabudowanym przy świetle lamp, jest słabo widoczny dla kierowców. Dlatego tak ważne jest posiadanie elementów odblaskowych, które sprawią, że kierowca widzi pieszego z odległości blisko 150 metrów - dystans ten pozwoli mu na prawidłową reakcję za kierownicą.

Nasze bezpieczeństwo niejednokrotnie zależy od nas samych. Pamiętajmy o tym aby być widocznym na drodze !!!

 
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
poniedziałek, 27 października 2014 13:04
Informacja.

W dniu  31 października 2014 r.  piątek

Starostwo Powiatowe
w Sławnie
oraz
Filia w Darłowie
czynne do godz. 13:00

 
Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu w Sławnie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
wtorek, 21 października 2014 11:56
Zaproszenie na XLVII sesję Rady Powiatu w Sławnie.

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO

Uprzejmie zapraszam na  XLVII Sesję Rady Powiatu w Sławnie IV kadencji, która odbędzie  się w dniu  29 października 2014 r. o  godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a. Druga część obrad sesji odbędzie się 30.10.2014 o godz. 8.00.


Porządek obrad:    
1.  Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej Sesji  Rady Powiatu w Sławnie.
2.  Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między sesjami Rady Powiatu IV kadencji (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XLV Sesji Rady Powiatu w Sławnie i z XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za I półrocze 2014 roku (druk nr 3).
7. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych (druk nr 4).
8. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych (druk nr 5).
9. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 (druk nr 6).
10. Przyjęcie Informacji Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Powiatu dotycząca oceny realizacji planu remontu i modernizacji dróg powiatowych (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r. (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2015 rok (druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/IV/220/14 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 24 marca 2014r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy według algorytmu w 2014 r.(druk nr 10).
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Zamknięcie sesji.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
Wojciech Stefanowski

 
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
wtorek, 21 października 2014 07:43
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym.

Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym i w przetargu ustnym nieograniczonym samodzielnych lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego, stanowiących własność Powiatu Sławieńskiego, położonych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 223/1 o powierzchni 0,0268 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11.

POBIERZ WYKAZ

 
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr Oleksiak   
poniedziałek, 20 października 2014 14:10
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji techniczno – budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo


Zapraszam do złożenia pisemnej oferty w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) na usługę „Opracowanie dokumentacji techniczno - budowlanej przyłącza wodociągowego w miejscowości Podgórki, gminie Malechowo”
I. Zamawiający:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
Adres do korespondencji ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno
tel. 059 810 64 65, fax. 059 810 49 12

czytaj dalej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 110
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
dizi izle büro mobilyaları by1by.com
canakkale