Starostwo Powiatowe w Sławnie

Rola i zadania Obrony Cywilnej

Obrona Cywilna wypełnia wszystkie lub niektóre zadania humanitarne mające na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak też zapewnienie warunków koniecznych dla przetrwania.

Zadania Obrony Cywilnej:
- ostrzeganie,
- ewakuacja ludności z terenów zagrożonych,
- przygotowanie i organizowanie schronów,
- obsługa środków zaciemniania,
- ratownictwo,
- opieka medyczna, włącznie z pierwszą pomocą medyczną i opieką religijną,
- walka z pożarami,
- wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
- odkażanie i inne podobne działania,
- dostarczenie niezbędnych pomieszczeń i zaopatrzenia,
- doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
- doraźne przywracanie działań niezbędnych służb użyteczności publicznej,
- doraźne grzebanie zmarłych,
- pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania,
- dodatkowe rodzaje działalności niezbędnych do wypełniania któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowania i prac organizacyjnych.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem