Starostwo Powiatowe w Sławnie

Rola i zadania Obrony Cywilnej

Obrona Cywilna wypełnia wszystkie lub niektóre zadania humanitarne mające na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi
z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, jak też zapewnienie warunków koniecznych dla przetrwania.

Zadania Obrony Cywilnej:
- ostrzeganie,
- ewakuacja ludności z terenów zagrożonych,
- przygotowanie i organizowanie schronów,
- obsługa środków zaciemniania,
- ratownictwo,
- opieka medyczna, włącznie z pierwszą pomocą medyczną i opieką religijną,
- walka z pożarami,
- wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych,
- odkażanie i inne podobne działania,
- dostarczenie niezbędnych pomieszczeń i zaopatrzenia,
- doraźna pomoc dla przywrócenia i utrzymania porządku w strefach dotkniętych klęskami,
- doraźne przywracanie działań niezbędnych służb użyteczności publicznej,
- doraźne grzebanie zmarłych,
- pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych do przetrwania,
- dodatkowe rodzaje działalności niezbędnych do wypełniania któregoś z zadań wyżej wymienionych, w tym planowania i prac organizacyjnych.

Poradnik RSO - Zatrucie substancjami psychoaktywnymi

Substancje psychoaktywne to środki chemiczne, które działając na organizm człowieka, powodują zmianę samopoczucia i fałszują odbiór rzeczywistości, a przyjmowanie ich może prowadzić do uzależnienia oraz powoduje długotrwałe i nieodwracalne negatywne skutki dla zdrowia.

UWAGA!!! Nie kupuj, nie zażywaj substancji psychoaktywnych - życie masz tylko jedno.

Pamiętaj!- Objawy zażywania substancji psychoaktywnych mogą być różne w zależności od zażywanej substancji i indywidualnych cech organizmu
 

Czytaj więcej: Poradnik RSO - Zatrucie substancjami psychoaktywnymi

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Czytaj więcej: Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów. 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem