Starostwo Powiatowe w Sławnie

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo

We wtorek 22 marca 2016 roku podpisano umowę z firmą "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A. na przebudowę drogi powiatowej nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo.

Przebudowa drogi obejmuje:

 • wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni,
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki kruszywa łamanego na całej szerokości jezdni,
 • wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni,
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni,
 • budowę chodników dla pieszych,
 • budowę zatok autobusowych,
 • przebudowę zjazdów do gruntów rolnych,
 • przebudowę zjazdów do posesji,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
 • przebudowę istniejących przepustów drogowych,
 • przebudowę i budowę przepustów pod zjazdami,
 • budowę ścieków z elementów prefabrykowanych,
 • wykonanie poboczy utwardzonych,
 • odtworzenie i oczyszczenie rowów,
 • profilowanie poboczy, skarp i terenów zielonych wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Całkowity koszt inwestycji to 4.613.820,33 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Sławno. Powiat Sławieński uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Niebawem ruszą prace budowlane, których zakończenie planowane jest na koniec sierpnia 2016 roku.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem