Starostwo Powiatowe w Sławnie

Otwarcie drogi powiatowej nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo!!!

W dniu 17 października 2016 r. zakończono czynności odbiorowe inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3710Z przez miejscowość Boleszewo”. Zadanie zostało zrealizowane jako wspólna inwestycja Gminy Sławno i Powiatu Sławieńskiego.

W ramach zadania przebudowano drogę na odcinku ponad 6,3 km. Prace polegały na wykonaniu: robót przygotowawczych i rozbiórkowych, robót ziemnych, robót krawężnikowych, podbudowy, nawierzchni jezdni, zjazdów bitumicznych nowych, zjazdów bitumicznych istniejących, zjazdów z kostki betonowej, skrzyżowania w km 2+574,66 oraz w km 5+175,31, zatok autobusowych, chodnika, chodnika wzmocnionego, oznakowania,  odwodnienia, rowów odwadniających, poboczy utwardzonych, poboczy gruntowych i skrap, regulacji armatury oraz przełożeniu nawierzchni.
Wykonawcą robót była firma "POL-DRÓG Drawsko Pomorskie" S.A. Koszt inwestycji wyniósł 4.660.053,47 zł. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 oraz ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych  z produkcji rolniczej.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem