Starostwo Powiatowe w Sławnie

Już niebawem nowa droga Pałowo - Pałówko!

W dniu 13 listopada 2017 r. Wojewoda Zachodniopomorski zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Na dziesiątym miejscu na powyższej liście znalazł się wniosek złożony przez Powiat Sławieński na realizację zadania pn. "Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 3742Z Tyń - Pałówko a odcinku Pałowo - Pałówko. Całkowita wartość projektu wynosi 3.689.499,62 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 1.844.749,81 zł.
Długość odcinka przeznaczonego do przebudowy wynosi 2, 636 km. W ramach zadania zostanie poszerzona jezdnia z wykonaniem nakładki z betonu asfaltowego, zostaną wykonane chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy do posesji, oczyszczone rowy, itp.
Do końca listopada nastąpi ogłoszenie przez wojewodę ostatecznej listy rankingowej.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem