Starostwo Powiatowe w Sławnie

Powiatowy Kongres Oświatowy w Sławnie

Dnia 22 czerwca 2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. M. Grzegorzewskiej w Sławnie był miejscem, gdzie odbył się już po raz drugi Powiatowy Kongres Oświatowy w Sławnie. Organizatorem wydarzenia był Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, natomiast Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Pani Maria Borecka–Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

W tym roku tematyka jaka została poruszona na kongresie dotyczyła m. in. roku szkolnego 2014/15 jako „Roku szkoły zawodowców” i działań w tym zakresie podjętych przez Ministerstwo Edukacji. Wykład o szkolnictwie zawodowym wygłosił Krzysztof Rembowski–Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. Na temat jakości w polskim szkolnictwie opowiedział Andrzej Derkacz – konsultant i kierownik pracowni kształcenia zawodowego CEN w Koszalinie. Projekt międzynarodowy pt. „Specjalne szkolnictwo zawodowe wobec technologii informatycznych”, którego uczestnikiem było SOSW w Sławnie zaprezentował Krzysztof Galik – dyrektor Sławieńskiego Ośrodka. Efektywne i efektowne sposoby promocji szkoły w obliczu niżu demograficznego przedstawiła Anna Walkowiak–konsultant CEN w Koszalinie, natomiast wystąpienie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na działalność edukacyjną w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa zachodniopomorskiego zreferowała Aleksandra Kosowicz z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koszalinie.

Kongres podobnie jak w zeszłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja. Wydarzenie stało się miejscem spotkań osób odpowiedzialnych za szkolnictwo w Powiecie Sławieńskim, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń, wiedzy, spostrzeżeń oraz uwag na temat ciągle zmieniającego się polskiego systemu oświaty.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem