Starostwo Powiatowe w Sławnie

Stypendia Pomostowe 2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2016r. Agencja Nieruchomości Rolnych podpisała porozumienie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w sprawie realizacji XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2016/2017 (Segment A).

 

Program kierowany jest do maturzystów,  którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

- dostaną się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90, liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów;

- są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, okres zameldowania nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie stypendia-pomostowe.pl;

- pochodzą z rodzin, których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł. Lub 1480 zł. /dochód netto wyliczony z czerwca 2016r./gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

Kandydaci ubiegający się o przyznanie stypendium wypełniają wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl .
Aplikacja internetowa Programu Stypendiów zostanie aktywowana 1 lipca 2016r. I będzie aktywna do 17 sierpnia 2016r. do godziny 16-tej .
Wydrukowany, wypełniony wniosek wraz z załącznikami, wnioskodawcy przekazują do OT ANR w Szczecinie, ul.Matejki 6B 71-615 Szczecin, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2016r.
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl.

Pobierz plakat Stypendia Pomostowe 2016, plik z rozszerzeniem JPG o wielkości 1,94 MB, nowe okno

 

 

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem