Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zmiana Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim zostaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
tel.(59) 810 64 03 oraz (59) 810 64 04.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem