Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zmiana Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Z dniem 1 stycznia 2015 r. w związku ze zmianą ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Sławieńskim zostaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie
tel.(59) 810 64 03 oraz (59) 810 64 04.

Informator dla bezdomnych

Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, wzorem lat poprzednich, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomi interwencyjne procedury pomocowe wobec osób bezdomnych, które w sposób szczególny wymagają wsparcia i pomocy ze strony służb społecznych. Informujemy, iż oddaje się do dyspozycji bezdomnych i wszystkich tych, dla których zima wiąże się z walką
o przetrwanie, całodobową, bezpłatną infolinię o numerze:

800-170-010 - dostępną na obszarze całego
województwa zachodniopomorskiego – czynną od dnia 1 listopada 2014 roku.

Sprawy związane z bezdomnością prowadzone będą przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, przy merytorycznym wsparciu pracowników Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wynikiem ścisłej współpracy obu ogniw jest również tegoroczny INFORMATOR, w którym jednostki samorządowe oraz ogniwa odpowiedzialne za prowadzenie działań pomocowych znajdą teleadresowy spis placówek z całego województwa zachodniopomorskiego.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem