Starostwo Powiatowe w Sławnie

Samorządowy Lider Edukacji

W dniu 30 października w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego miało miejsce ogłoszenie oficjalnych wyników Programu „Samorządowy Lider Edukacji”. W tym roku w gronie laureatów tego prestiżowego tytułu znalazł się Powiat Sławieński.
Misją Programu „Samorządowy Lider Edukacji” jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego podejmujących wartościowe inicjatywy w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, promowanie gmin i powiatów, które posiadają szczególne osiągnięcia w obszarze lokalnej polityki edukacyjnej, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze oświatowej.
   Nagrodę za całokształt działań w sferze oświaty odbierał Wicestarosta Andrzej Protasewicz.
Komisja certyfikacyjna przez kilka ostatnich miesięcy dogłębnie przeanalizowała politykę oświatową prowadzoną przez Powiat Sławieński. Ocenie podlegały akty prawa miejscowego, dane statystyczne odnoszące się m.in. do wyników nauczania, informacje pozyskane od środowisk lokalnych.
   Komisja certyfikacyjna stwierdziła, że „Powiat Sławieński konsekwentnie rozwija swoje zasoby edukacyjne i realizuje – w sposób spójny, przemyślany, holistyczny i metodyczny – politykę ukierunkowaną z jednej strony na stałe podnoszenie jakości kształcenia w jednostkach podległych, a z drugiej – kreowanie modelu kształcenia ściśle odpowiadającego potrzebom interesariuszy lokalnych i regionalnych, w szczególności rynku pracy (co z punktu widzenia sytuacji gospodarczej regionu wydaje się szczególnie istotne). Wdrażany w Powiecie model polityki edukacyjnej i zarządzania oświatą cechuje wysoki poziom efektywności, kompetencji, sprawności, skuteczności, rzetelności i zaangażowania w podejściu do implementowanych rozwiązań, co gwarantuje wysoką jakość usług publicznych w tej dziedzinie.”

Wysoko ocenione zostały m.in.:

  • profile kształcenia w szkołach prowadzonych przez Powiat Sławieński, „odpowiednio zdywersyfikowane, dostosowane do uwarunkowań lokalnych, w tym zwłaszcza gospodarczych”.
  • wysokie wyniki szkół, w tym „wysokie miejsce w rankingu najlepszych techników magazynu „Perspektywy””
  • autorski program stypendialny - „pełniący rolę nie tylko socjalną, ale także aktywizującą, motywującą i organizatorską”
  • utworzenie Gimnazjum Dwujęzycznego w Sławnie - „element działań ukierunkowany na wspieranie ucznia zdolnego
  • inwestycje w oświacie, w 2013 r. przekraczające 1 mln. zł – (m.in.: budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Sławnie, wyposażenie pracowni specjalistycznych w szkołach, remonty i modernizacje, zakup mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Sławnie
  • formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
  • autorskie inicjatywy edukacyjne

Dzień Edukacji Narodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie

W dniu 17 października 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W spotkaniu z pracownikami ośrodka uczestniczył Wicestarosta Sławieński Andrzej Protasewicz. Podczas uroczystości Wicestarosta pogratulował dyrektorowi Panu Krzysztofowi Galikowi wspaniałej kadry oddanej sprawom szkoły, życząc przy tym wszystkim uczestnikom spotkania dalszych sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Spotkanie było świetną okazją do wręczenia przez Wicestarostę listów gratulacyjnych dla pracowników ośrodka z długoletnim stażem pracy.

Wyróżnienie dla Grzegorza Żrodowskiego

W dniu 16 października 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Sławnie Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski wręczył wyróżnienie Panu Grzegorzowi Żrodowskiemu – nauczycielowi wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Jarosławcu. Starosta pogratulował oraz wyraził uznanie za dotychczasową działalność i zaangażowanie Pana Grzegorza w życie społeczności szkolnej i lokalnej. Starosta Sławieńskidocenił również pasję  i wkład włożony przez Pana Grzegorza w rozwój aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem