Starostwo Powiatowe w Sławnie

INFORMACJA - zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 18.09.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Integracja na sportowo” złożona przez Fundację „Nie lękajcie się” w Sławnie ul. Gdańska 18/21,76-100 Sławno. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 25 września 2018 r. do godziny 15:30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, Integracja na sportowo ’’.

OFERTA UPROSZCZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO, nowe okno, plik pdf, 3,32MB

Starosta Sławieński
/-/ Wojciech Wiśniowski

Światowy Dzień Sybiraka

17 września to Światowy Dzień Sybiraka i kolejna, 79. rocznica napadu Związku Radzieckiego na Polskę. Dzisiaj w samo południe na darłowskim skwerze im. Generała Władysław Sikorskiego  zebrali się kombatanci i weterani wojenni, władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy. Uroczystość pod Obeliskiem Kombatantów i Sybiraków przy ul. Wojska Polskiego rozpoczęła się hymnem państwowym.

Czytaj więcej: Światowy Dzień Sybiraka

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem