Starostwo Powiatowe w Sławnie

OGŁOSZENIE- REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH

OGŁOSZENIE

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

zaprasza do składania ofert na roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher”  

          


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w 2015 roku w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher”.


Zakres robót obejmuje:
- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robót;
- dostarczenie materiałów na teren robót;
- prace remontowe nawierzchni asfaltowych obejmuje wykonanie remontu cząstkowego emulsją i grysami pod ciśnieniem powstałych ubytków i spękań w nawierzchni dróg w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher”.

Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.


Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi z materiałów Wykonawcy (grys).


Wykonawca zobowiązany jest podać ceny jednostkowe netto (zł/tonę).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher” w terminie do godz. 9:00 do dnia 15 stycznia 2015 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.

Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w technologii grys bazaltowy otoczony emulsją przy użyciu sprzętu typu „patcher” - Nie otwierać przed dniem 15 stycznia 2015 roku godzina 9:00”.


Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem