Starostwo Powiatowe w Sławnie

W piątek 27 lutego 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się 4 sesja Rady Powiatu.

Tuż po otwarciu sesji Radni, pracownicy oraz Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski podziękowali za owocną współpracę odchodzącemu na emeryturę zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Panu Antoniemu Wieczorkowi.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad radni najpierw przyjęli sprawozdania Zarządu Powiatu i Przewodniczącego Zarządu Powiatu, informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.Zatwierdzono uchwałę udzielającą dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowemu kościołowi WNMP w Sławnie.Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem