Starostwo Powiatowe w Sławnie

Oferta na realizację zadania publicznego - Stowarzyszenie "RAZEM"

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 10.10.2016 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Popularyzacja aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych-indywidualne zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki leczniczej” złożona przez Stowarzyszenie Rodziców I Przyjaciół Dzieci Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi RAZEM ul. Mielczarskiego 1,76-100 Sławno.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 20 października 2016 r. do godziny 15:30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, Popularyzacja aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych-indywidualne zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki leczniczej’’.

Starosta Sławieński

/-/

Wojciech Wiśniowski

Informacje zawarte są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w nowym oknie.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem