Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XX Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XX Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 26 października 2016r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2 a.

Porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu  XIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XVIII  i XIX Sesji  Rady  Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu sławieńskiego za rok szkolny 2015/2016 (druk nr 3).

7. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za I półrocze 2016r. (druk nr 4).

8. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2015r.  (druk nr 5).

9. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2015r. (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Postomino na utrzymanie i ochronę drogi powiatowej nr 3741Z Postomino -Sławno w miejscowości Tyń (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze powiatu sławieńskiego na rok 2017 (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na utworzenie przez Thymallus Sp.zo.o.  z  siedzibą w Myśliborzu – użytkownika obwodu rybackiego rzeki Wieprzy nr 4 Społecznej Straży Rybackiej oraz ustalenia jej regulaminu (druk nr 9).

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zamknięcie sesji.                                  
                                                                                                                               Z poważaniem

                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                         Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem