Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXII Sesję Rady Powiatu

Uprzejmie zapraszam na XXII Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 21 grudnia  2016r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2 a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXI  Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XX  i XXI  Nadzwyczajnej  Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2016r.  (druk nr 3).

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2017r. (druk nr 4).

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sławieńskiego (druk 5).

9.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/V/139/16  Rady Powiatu w Sławnie z dnia 9 września 2016r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy- wg algorytmu w 2016r.(druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Postomino nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego (druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Darłowo  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego (druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Darłowo  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego (druk nr 9).

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 (druk nr 10 ).

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  budżetu Powiatu Sławieńskiego na 2017r. (druk nr 11.).

15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie sesji.

                            Przewodniczący Rady
                                                   /-/
                                    Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem