Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sławnie

W sobotę 10 grudnia odbył się Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przybyli strażacy ochotnicy zasłużeni dla lokalnej braci strażackiej oraz zaproszeni goście, m. in.: Jerzy Bartnik, Wiceprezes Zarządu   Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Krzysztof Pietruszka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie; Henryk Lompert, były Starosta Powiatu Sławieńskiego i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sławnie.  Na Zjeździe  stawiło się 13 delegatów oddziałów z powiatu, co stanowiło wymaganą liczbę do stwierdzenia prawomocności zjazdu.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP Wojciech Wiśniowski. Rola przewodniczącego Zjazdu powierzona została Danielowi Pakosowi, a sekretarzem wybrano Piotra Grzejszczaka. Zanim rozpoczęto debatowanie nad sprawami związkowymi, członkowie uczcili minutą ciszy strażaków, którzy odeszli na wieczną wartę.
Podczas zjazdu wybrano składy komisji oraz Zarząd na kolejne 5 lat kadencji. Przewodniczącym Zarządu Powiatowego Zw. OSP RP ponownie wybrany został Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski. W skład Prezydium Zarządu Powiatowego wybrano także  jako wiceprezesów: Ryszarda Stachowiaka, Wójta Gminy Sławno; Radosława Głażejewskiego, Wójta Gminy Darłowo; Janusza Bojkowskiego, Wójta Gminy Postomino; Radosława Nowakowskiego, Wójta Gminy Malechowo.
Skarbnikiem wybrano ponownie druha Bohdana Pawlaka. Zmiana nastąpiła na stanowisku Sekretarza Zarządu Powiatowego.  Ustępujący Piotr Grzejszczak powierzenie swojej funkcji zaproponował Bogusławowi Stefanowskiemu, Komendantowi Gminnemu OSP, co zostało zatwierdzone przez uczestników zjazdu. Członkiem Prezydium Zarządu Powiatowego został także wybrany st. kpt. Paweł Faryno z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP:
Wiśniowski Wojciech, Głażewski Radosław, Bojkowski Janusz, Nowacki Radosław, Stachowiak Ryszard, Bohdan Pawlak, Stefanowski Bogusław.

Członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych:
Gondek Tomasz, Podlipny Krzysztof, Ossowski Rafał, Michalski Jarosław, Bierniukiewicz Tadeusz, Nowacki Roman, , Grzejszczak Piotr, Pakos Daniel, Morka Zenon, Franczak Mariusz, Staszak Wojciech, Poprawski Maciej, Reński Grzegorz, Sławomir Pietrzak

Komisja Uchwał i Wniosków:
Bogusław Stefanowski, Zbigniew Rudnikowski, Grzegorz Rupniewski

Komisja Skrutacyjna:
Maciej Poprawski,  Magdalena Łyczko, Grzegorz Reński

Komisja Mandatowa:
Robert Klimek, Piotr Wieliński, Józef Wiącek

Komisja Rewizyjna:
Józef Wiącek, Zbigniew Rudnikowski, Grzegorz Rupniewski

Komisja Wyborcza:
Andrzej Sarader, Józef Dobies, Stanisław Dubielczyk

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego:
Maciej Poprawski, Magdalena Łyczko, Bogusław Stefanowski, Józef Wiącek, Kazimierz Ordon

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem