Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXIII Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXII  Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXII Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 2).

6.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016r. (druk nr 3).

7.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sławieńskiego (druk nr 4).

8.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sławieńskiego (druk nr 5).

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Sławnie na rok 2017. (druk nr 6).

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2016r.(druk nr 7).

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2016r.(druk nr 8).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2017r.(druk nr 9).

13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych Panią Renatę Biernacką dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie (druk nr 10).

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia ,,Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2016-2020''(druk 11).

15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Postomino zadań z zakresu utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 3741Z Postomino-Sławno w miejscowości Tyń (druk nr 12).

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Darłowo zadań z zakresu utrzymania i ochrony dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Darłowo (druk nr 13).

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Powiatu Sławieńskiego na lata 2016-2023 oraz Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sławieńskim na lata 2016-2023 (druk nr 14).

18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Zamknięcie sesji.   
                                                                                                                               Przewodniczący Rady
                                                                                                                                               /-/
                                                                                                                               Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem