Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się  w dniu  27 lutego  2017r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:

a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXIII  Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.

3.  Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 1 lutego 2017r. (druk nr 2).

6. Podjęcie uchwały w sprawie  delegowania przedstawiciela Powiatu Sławieńskiego do składu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 3).

7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Darłowo zadania zarządzania drogami publicznymi w zakresie obejmującym zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu  dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Darłowo (druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 5).

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wnioski i oświadczenia radnych.
11. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                          Z poważaniem
                                                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                                                   Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem