Starostwo Powiatowe w Sławnie

Ogłoszenie - odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych

Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno zaprasza do składania ofert na odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odtworzeniu rowów trapezowych wzdłuż dróg powiatowych (odtworzenie istniejących rowów -  profil rowu: dno rowu – 0,4;, skarpa i przeciwskarpa od 1:1 do 1:1; głębokość – 1,0 m wraz z wyprofilowaniem i wywozem urobku).
Zakresu robót zostanie wskazany i uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiającego.
Cenę za odtworzenie istniejących rowów proszę określić w formularzu cenowym (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane proszone są o składanie pisemnych ofert na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Sławieńskiego w terminie do godz. 10:00  do  dnia 27 marca 2017 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a.
Oferty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na odtworzenie na drogach powiatowych - Nie otwierać przed dniem 27 marca 2017 roku godzina 10:00” zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Pobierz załącznik nr 1, plik z rozszerzeniem PDF o wielkości 72,6KB, nowe okno

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem