Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXVI Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXVI  Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia  2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy
ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2. Trybuna obywatelska.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie z XXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 31  marca 2017r.(druk nr 1).

5.  Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy -wg. algorytmu w 2017r. (druk nr 3)

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/V/39/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 29 maja 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Sławnie i zwołania jej pierwszego posiedzenia (druk nr 4).

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie sesji.    

                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                     Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem