Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 24 maja 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia I Rozwoju Muzeum Techniki I Techniki Wojskowej :Tytan” Malechowo 27B; 76-142 Malechowo.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 01 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych ’’.

Do pobrania informacja i oferta - przekierowanie na stronę BIP

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem