Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXVIII  Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu  28 czerwca   2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a..

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.
3.  Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XXVII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia  12 czerwca  2017r.(druk nr 1).
5.  Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej -Szpitalowi Powiatowemu w Sławnie (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szpitala Powiatowego w Sławnie (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat  (druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych..
12. Zamknięcie sesji.    
                                                                                               Z poważaniem

                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                          Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem