Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXIX  Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 01 września  2017r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2 a.
Proponowany porządek  obrad:    

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXVIII  Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.
3.  Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030 (druk nr 1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017r.  (druk nr 2).
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie sesji.    

                                                                                                                  Z poważaniem
                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                          Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem