Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXX Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 29 września 2017r. o godz. 10:00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy  ul. Sempołowskiej 2a.       

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.
3.  Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu w Sławnie  z XXVIII i XXIX Sesji Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 1).
5.  Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie za okres 6 miesięcy 2017r. (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian w planie kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie na 2017r. (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Sławnie  (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie   zmian w budżecie Powiatu na 2017r.  (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/V/189/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Funduszu na wyodrębniony  rachunek bankowy -wg. algorytmu w 2017r. (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie za rok 2016 (druk nr 8).  
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia  w całości z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć  dydaktyczno- wychowawczych Pana Mariana Krakowskiego dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie (druk nr 9).
13. Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu za I półrocze 2017r.'' (druk nr 10).
14. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2017 roku (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie  przejęcia przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 12).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                                        Z poważaniem
                                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                                 Wojciech Ludwikowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem