Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji

MIESZKAŃCY POWIATU SŁAWIEŃSKIEGO
Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2018r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,
c. przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 21 grudnia 2017r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 (druk nr 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r.(druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie na 2018r.(druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2017r. (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/V/18/14 z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej gminie Miasto Darłowo na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych gminy Miasta Darłowo (druk nr 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Sławieńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017r.(druk nr 9).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/V/182/17 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 27 lutego 2017roku w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 10).
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkół Morskich w Darłowie (druk nr 11).
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sławieńskiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 (druk nr 12).
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem