Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji

Zapraszam na XXXV Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 16 lutego  2018r. o godz. 9:00  w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXXIV Sesji Rady Powiatu   w Sławnie z dnia 29 stycznia  2018r.
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu .
6. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sławieńskim na lata 2018-2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  powierzenia Gminie Postomino zadań z zakresu utrzymania i ochrony drogi powiatowej nr 3741Z Postomino-Sławno  w miejscowości  Tyń.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr II/V/8/14 z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie ustalenia ich działania oraz składu osobowego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.    
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem