Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXVI Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 28 marca 2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie  przy ul. Sempołowskiej 2a.       

Proponowany porządek obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      

2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 16 lutego 2018r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie ,,Oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu za 2017r.'' (druk nr 3).
7. Przyjęcie ,,Informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w aspekcie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie za rok 2017'' (druk nr 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy- wg algorytmu w 2018r. (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r. (druk nr 6).
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Zamknięcie sesji.    
                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                       Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem