Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XXXVII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XXXVII Nadzwyczajną Sesję  Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu  26 kwietnia  2018r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego   w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.
Proponowany porządek  obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XXXVI  Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.
3.  Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu  na 2018r.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wnioski i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie sesji.    

                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                        Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem