Starostwo Powiatowe w Sławnie

Weterani podsumowali rok

Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP w Sławnie udzieliło Zarządowi absolutorium i wybrało jego skład na kolejną kadencję.

Podczas wczorajszego Walnego Zebrania sławieńskiego oddziału Związku, które odbyło się Starostwie Powiatowym w Sławnie, Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili sprawozdanie z prac w poprzedniej kadencji. Zarząd z Prezesem kpt. rez. inż. Januarym Wysockim otrzymał absolutorium za działalność finansową w kończącym się roku obrotowym. Wybrano również władze oddziału Związku na kolejną kadencję, jak również skład Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów.
W spotkaniu uczestniczył Wicestarosta Powiatu Sławieńskiego Jan Krawczuk i Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Protasewicz.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem