Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XLI Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która odbędzie się w dniu 2 października  2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XL Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 7 września  2018r. (druk nr 1).
5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).
6. Przyjęcie sprawozdania  z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie za  I półrocze 2018 roku (druk nr 3).
7. Przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sławieńskiego za I półrocze 2018 roku (druk nr 4).
8. Przyjęcie harmonogramu inwestycji drogowych na lata 2019-2023  (druk nr 5).
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 (druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r. (druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Statutu Powiatu Sławieńskiego (druk nr 8).
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.    
                                                                                            Przewodniczący Rady
                                                                                             Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem