Starostwo Powiatowe w Sławnie

INFORMACJA zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 02.10.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,Treking i zajęcia ruchowe” złożona przez Klub Amazonki w Darłowie ul. Jana Matejki 17, 76-150 Darłowo siedziba Klubu ul. Wieniawskiego 13, 76-150 Darłowo.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 09 października 2018 r. do godziny 15:30 na adres:

Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno

Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, Treking i zajęcia ruchowe’’.

OFERTA UPROSZCZONA NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO, plik pdf, 928kB, nowe okno.

Starosta Sławieński
/-/ Wojciech Wiśniowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem