Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na  XLII Sesję Rady Powiatu w Sławnie V kadencji, która  odbędzie się w dniu  18  października  2018r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  Starostwa Powiatowego  w Sławnie przy  ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu w Sławnie.
2. Trybuna obywatelska.
3. Interpelacje i zapytania Radnych.
4. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania uchwał z XLI Sesji Rady Powiatu w Sławnie z dnia 2 października  2018r. (druk nr 1).

5. Przyjęcie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Sławnie  z działań Zarządu Powiatu podejmowanych w okresie między Sesjami Rady Powiatu (druk nr 2).

6. Przyjęcie informacji Starosty Sławieńskiego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych za 2017r. (druk nr 3).

7. Przyjęcie informacji Przewodniczącego Rady Powiatu w Sławnie z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych (druk nr 4).

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2018-2030 (druk nr 5).

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r.(druk nr 6).
10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdań Komisji Stałych Rady Powiatu w Sławnie z działalności za 2018r.(druk nr 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sławnie z realizacji rocznego planu kontroli za 2018r.(druk nr 8).

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Zamknięcie sesji.
                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem