Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie na XLIII Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu w Sławnie

Uprzejmie zapraszam na XLIII Nadzwyczajną Sesję  Rady Powiatu w Sławnie, która odbędzie się w dniu  30 października  2018r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej  Starostwa  Powiatowego   w Sławnie   przy  ul. Sempołowskiej 2a.

Proponowany porządek  obrad:    
1. Sprawy organizacyjne:
a. otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b. zatwierdzenie porządku obrad,  
c. przyjęcie protokołu z XLII  Sesji Rady Powiatu w Sławnie.      
2.  Trybuna obywatelska.
3.  Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2018r. (druk nr1).
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wnioski i oświadczenia radnych.
7. Zamknięcie sesji.    

                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                               Andrzej Protasewicz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem