Starostwo Powiatowe w Sławnie

Państwowa Agencja Atomistyki ostrzega o wadliwych produktach.

W dniu 13 listopada 2015 r. na terenie PSG Wrocław - Strachowice doszło
do zadziałania bramki radiometrycznej podczas kontroli granicznej bagażu osoby przylatującej z Irlandii. W wyniku kontroli stwierdzono, ze osoba posiadająca obywatelstwo polskie przewozi zestaw garnków wykonanych ze stali. Na podstawie wyników badań radiometrycznych zabezpieczono jeden przedmiot (garnek) wykazujący podwyższoną moc dawki promieniowania gamma.

Czytaj więcej: Państwowa Agencja Atomistyki ostrzega o wadliwych produktach.

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Starosta Sławieński informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji ( Dz. U. z 2015r. poz. 1255) Powiat Sławieński będzie realizował od dnia 4 stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Sławieńskiego mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2a.

Czytaj więcej: Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zarząd Powiatu w Sławnie informuje o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora SPZOZ- Szpitala Powiatowego w Sławnie

Zarząd Powiatu w Sławnie  informuje,  iż w wyniku prowadzonych prac, w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów Komisja Konkursowa w dniu 13 listopada 2015r. Wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Szpitala Powiatowego w Sławnie w osobie Pani Danuty Wojciechowskiej.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem