Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o godzinach pracy

W dniu 30 października 2015 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Sławnie oraz Filia w Darłowie czynne do godz. 13:00

Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz.1118, z późn. zm.) art. 11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o  nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015r poz. 1255) oraz Uchwały Nr X/V/77/15 Rady Powiatu w Sławnie z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sławieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na 2016 rok

1. Rodzaj zadania:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.”, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. , poz. 1255).

Czytaj więcej: Zarząd Powiatu w Sławnie ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej...

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem