Starostwo Powiatowe w Sławnie

Życzenia Bożonarodzeniowe

Radosnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, wytrwałości w realizacji planów w 2016 roku życzą

                                   Wojciech Ludwikowski                                                  Wojciech Wiśniowski
                             Przewodniczący Rady Powiatu                                            Starosta Sławieński

Pobierz plakat "Życzenia Bożonarodzeniowe", plik z rozszerzeniem JPG o wielkości 1,15MB, nowe okno

Rozporządzenie porządkowe nr 1/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2015r.

Używanie w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenie dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Świadczą o tym informacje przekazywane każdego roku, szczególnie w okresie świątecznym i poświątecznym, przez środki masowego przekazu, o poparzeniach i innych zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu.
W związku z tym, że obowiązujące przepisy ustaw nie regulują kwestii używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, wydałem rozporządzenia porządkowego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wojewoda Zachodniopomorski
Piotr Jania

Pobierz rozporządzenie porządkowe nr 1/2015 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 grudnia 2015r., plik z rozszerzeniem PDF o wielkości 673KB, nowe okno

Posiedzenie zarządu Związku OSP RP w Sławnie

Dnia 10 grudnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Sławnie pod przewodnictwem Starosty Sławieńskiego Wojciecha Wiśniowskiego a zarazem Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Sławnie odbyło się posiedzenie zarządu. W trakcie spotkania podjęto decyzje dotyczącą organizacji kampanii sprawozdawczo wyborczej zaplanowanej na 2016 rok.

Informacje na temat działań przeciwpożarowych na terenie Powiatu Sławieńskiego w 2015 roku złożył Komendant Powiatowy PSP mł. bryg. mgr Krzysztof Pietruszka.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem