Starostwo Powiatowe w Sławnie

Społecznik 2017 - spotkanie na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego

W dniu 25 maja 2017 w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sławnie z inicjatywy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Starosty Sławieńskiego odbyło się spotkanie, na którym omówiony został program Społecznik 2017.
Głównym celem tego programu jest rozwój i pobudzenie aktywności społecznej i
obywatelskiej mieszkańców oraz organizacji pozarządowych z terenu Województwa Zachodniopomorskiego.
Aktywne współdziałanie w społecznościach lokalnych nastąpi poprzez wsparcie postaci mikrodotacji. Minimum 500 inicjatyw obywatelskich realizowanych będzie w sferze pożytku publicznego na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego.
Mikrodotacje udzielane będą w oparciu o otwartą procedurę konkursową w formie wsparcia finansowego w kwocie do 3000 zł. O dofinansowanie mogą występować organizacje pozarządowe na realizację działań statutowych lub grupy nieformalne na realizację działań mieszczących się w działalności statutowej organizacji, będących opiekunami ich projektów. Charakterystykę Społecznika 2017, cele i korzyści z udziału programie omawiali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Natalia Wegner oraz odpowiedzialny za kontakt z osobami ubiegającymi się o mikrogranty w powiecie sławieńskim pan Maciej Zimiński.
Osoby zainteresowane Społecznikiem 2017 proszone są o kontakt z panem Maciejem Ziemińskim:

Tel: 882 651 374

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumentacja programu:

http://karrsa.eu/program-spolecznik/

UWAGA!!!

O dotacje ubiegać się mogą także kluby sportowe!

Zadanie publiczne z pominięciem otwartego konkursu ofert

Starosta Sławieński informuję, że w dniu 24 maja 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Sławnie wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą ,,XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych” złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Utworzenia I Rozwoju Muzeum Techniki I Techniki Wojskowej :Tytan” Malechowo 27B; 76-142 Malechowo.
Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej;
- siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszenia;
- na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego;
może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie do dnia 01 czerwca 2017 r. do godziny 15.30 na adres:
Starostwo Powiatowe w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a
76-100 Sławno
Z dopiskiem: Uwagi do zadania ,, XX Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych ’’.

Do pobrania informacja i oferta - przekierowanie na stronę BIP

Powiatowy Dzień Strażaka

Obchody Dnia Strażaka w powiecie sławieńskim odbyły się 24 maja w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego PSP w Sławnie Pawła Faryna w uroczystościach udział brali m. in. zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Staśkiewicz, Prezes Zarządu Powiatu Związku OSP RP Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski, Sekretarz Zarządu Powiatu Związku OSP RP oraz Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP Bogusław Stefanowski, przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji i oświaty, prezesi spółek miejskich, komendanci w stanie spoczynku. W trakcie uroczystości wręczono awanse i odznaczenia.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie odznaczona została Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa. Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski oprócz uhonorowania strażaków wręczył także nagrodę Klaudii Musiał z młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP w Sławsku, która reprezentując powiat sławieński na szczeblu wojewódzkim zajęła pierwsze miejsce i tym samym awansowała do etapu ogólnopolskiego. Pod koniec uroczystości mł. bryg. Krzysztof Pietruszka na ręce Sekretarza Powiatu Sebastiana Derenia złożył podziękowania za współpracę podczas obejmowania stanowiska komendanta powiatowego.

fot. R. Pietrasz

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem