Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okresowego przeglądu gaśnic, badania parametrów technicznych wewnętrznej sieci hydrantowej oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Starostwo Powiatowe w Sławnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie okresowego (rocznego) przeglądu gaśnic, badania parametrów technicznych wewnętrznej sieci hydrantowej oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Starostwa przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie.

Ofertę wraz z kopią stosownych uprawnień można składać w terminie do 15 marca 2015 r. do godz. 15:00 w formie elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – przegląd sprzętu pożarowego”

Informuję jednocześnie, iż zlecenie otrzyma wykonawca posiadający stosowne uprawnienia, który zaproponuje najniższą cenę, bez powiadamiania pozostałych oferentów o wyniku rozstrzygnięcia.

Budynek wyposażony jest w osiem hydrantów H/52 nawodnionych, z czego na parterze znajdują się trzy, na I piętrze budynku 2 i na II piętrze budynku również 2.

Zestawienie sprzętu PPOŻ

W piątek 27 lutego 2015 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się 4 sesja Rady Powiatu.

Tuż po otwarciu sesji Radni, pracownicy oraz Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski podziękowali za owocną współpracę odchodzącemu na emeryturę zastępcy Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg Panu Antoniemu Wieczorkowi.

Zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad radni najpierw przyjęli sprawozdania Zarządu Powiatu i Przewodniczącego Zarządu Powiatu, informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.Zatwierdzono uchwałę udzielającą dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowemu kościołowi WNMP w Sławnie.Podjęto uchwałę w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem