Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 i lokalu użytkowego wchodzących w skład nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 223/1 o powierzchni 0,0268ha, położonej w jednostce ewidencyjnej 321301_1 Darłowo-M, przy ul. Wyspiańskiego 17, obręb Nr 0011, Darłowo 11. Sąd Rejonowy w Koszalinie VI wydział Ksiąg Wieczystych dla działki nr 223/1, prowadzi księgę wieczysta Nr KO1K/00014361/3.

INFORMACJA O LOKALU MIESZKALNYM NR 2

INFORMACJA O LOKALU UŻYTKOWYM

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem