Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.518 ze zm.),
„Zarząd Powiatu w Sławnie  informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz  nieruchomości stanowiącej  własność  Gminy Miasto Sławno, będącej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sławieńskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 795/16  o powierzchni  0,7181ha,  położonej w obrębie    0002 miasta Sławno przy ulicy Chełmońskiego 30, objętych księgą wieczystą Kw KO1E/00014427/8, przeznaczonej  do oddania w użytkowanie na okres kolejnych 12 lat, dotychczasowemu użytkownikowi.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem