Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego- Malechówko dz. nr 6/1

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia  przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 18 czerwca 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno (pok nr 74):

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Malechowo, obrębie Malechówko, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 6/1 o powierzchni 0,09 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Koszalinie w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych w Koszalinie prowadzona jest księga wieczysta KW nr KO1K/00089699/7
- liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1
- liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0
- cena wywoławcza – 1.820,00 zł
- najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 1.840,00 zł
- nabywca nieruchomości – Pan Mirosław Marian Ulenberg, zam. Rzuszcze.

Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Powiatu Sławieńskiego – Starostwo Powiatowe w Sławnie, ul. Sempołowskiej 2a, budynek B, parter (tablica ogłoszeń), a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Sławieńskiego: www.bip.powiatslawno.pl.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem