Starostwo Powiatowe w Sławnie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Gmina Darłowo, obręb Bobolin

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Darłowo, obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

 

1.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomościJednostka ewidencyjna Darłowo – G
Obręb ewidencyjny BobolinObręb ewidencyjny DąbkiObręb ewidencyjny Wicie
Działka nr 276/3, księga wieczysta KO1K/00089702/2 Działki nr: 278/2, 280, 281, 282, 283, księga wieczysta KO1K/00089705/3; Działka 279/4, księga wieczysta KO1K/00090421/8 Działki nr: 261/2, 262, 263, księga wieczysta KO1K/00089690/4
2.Powierzchnia nieruchomości objęta dzierżawą Działka nr 276/3 pow. 3,5000 ha Działka: nr 278/2 pow. 4,0000 ha, nr 280 pow. 5,5000 ha, nr 281 pow. 4,5000 ha, nr 282 pow. 3,8000 ha, nr 283 pow. 2,5000 ha, nr 279/4 pow. 4,2000 ha Działka: nr 261/2 pow. 1,7800 ha, nr 262 pow. 3,700 ha, nr 263 pow. 2,8000 ha
3.Opis nieruchomości Nieruchomości gruntowe położone na obszarze pasa technicznego w obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie użytkowane jako plaże i dojścia do plaży
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działka nr 276/3 przeznaczona jest częściowo jako droga publiczna klasy drogi dojazdowej – oznaczona symbolem KD, częściowo jako lasy, oznaczona symbolem ZL, częściowo jako plaże bez zabudowy z dopuszczeniem urządzeń i rekreacji i sportu – oznaczone symbolem PL – 2, częściowo jako wody częściowo jako wody powierzchniowe, oznaczone symbolem W Działki nr: 280, 281, 282przeznaczone są częściowo jako drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem KD, częściowo jako plaże bez zabudowy z dopuszczeniem urządzeń i rekreacji i sportu – oznaczone symbolem PL – 2, częściowo jako lasy, oznaczone symbolem ZL;

Działka 283 przeznaczona jest częściowo jako droga publiczna klasy drogi dojazdowej – oznaczona symbolem KD, częściowo jako lasy, oznaczona symbolem ZL, częściowo jako plaże bez zabudowy z dopuszczeniem urządzeń i rekreacji i sportu – oznaczone symbolem PL – 2, częściowo jako wody częściowo jako wody powierzchniowe, oznaczone symbolem W;

Działka 278/2 przeznaczona jest częściowo jako plaże bez zabudowy – oznaczone symbolem PL – 1, częściowo jako lasy, oznaczone symbolem ZL, przeznaczona jest częściowo jako droga publiczna klasy drogi dojazdowej – oznaczona symbolem KD, częściowo jako parkingi samochodowe – oznaczone symbolem KS;

Działka nr 279/4 przeznaczona jest częściowo jako plaże bez zabudowy z dopuszczeniem urządzeń i rekreacji i sportu – oznaczone symbolem PL – 2, częściowo jako plaże bez zabudowy - oznaczone symbolem PL – 1, częściowo jako lasy, oznaczone symbolem ZL

Działki nr: 261/2, 262, 263 przeznaczone są częściowo jako drogi publiczne klasy drogi dojazdowej – oznaczone symbolem KD, częściowo jako plaże bez zabudowy z dopuszczeniem urządzeń i rekreacji i sportu – oznaczone symbolem PL – 2, częściowo jako lasy, oznaczone symbolem ZL
5.Forma władania Dzierżawa na czas oznaczony – 5 lat
6.Roczny czynsz dzierżawny Roczna stawka czynszu dzierżawnego wynosi 100,00 zł netto za 1 hektar gruntu. Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki. Czynsz dzierżawny płatny jest do dnia 30 września każdego roku na podstawie faktury VAT wystawionej przez Starostwo Powiatowe w Sławnie
7.Waloryzacja czynszu dzierżawnego Czynsz dzierżawny podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłoszony przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim
8.Informacja dodatkowa Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres 21 dni tj. od dnia 13 lipca 2015 r. do dnia 03 sierpnia 2015 r.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem