Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego- Podgórki

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  III  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 24 września  2015 r. godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, III ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/57 o powierzchni 2,5144 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1K/00063864/7, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
-  cena wywoławcza brutto 554 000,00 zł., (w tym wartość: gruntu pod parkiem o pow. 1,5424 ha – 3 800,00 zł., wartość drzewostanu 22 500 zł.), (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące  00/100).
-   ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  brak oferentów.         


                                                                                                                


INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  III  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 -  24 września  2015 r. godz. 1030; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, III ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/55 o powierzchni 0,0022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto  1 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  brak oferentów.         


                                                                                                                INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  III  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 24 wrzesnia  2015 r. godz. 1100; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, II  ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/56 o powierzchni 0,0020 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
-  w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza 1 160,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto sześćdziesiąt 00/100).
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  brak oferentów.         


                                                                                                                

 

INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  III  przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 24 września 2015 r. godz. 1130; siedziba Starostwa Powiatowego  w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, III ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/54 o powierzchni 0,0026 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
-  w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 1 390,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt 00/100). - ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  brak oferentów.         


                                                                                                                

 


INFORMACJA

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku  III przetargu ustnego nieograniczonego:

1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu :
 - 24 września 2015 r. godz. 1200; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, III ustny przetarg nieograniczony.
2.Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej:
- działka nr 189/59 o powierzchni 3,3769 ha, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   nr KO1K/00048706/1, położona w jednostce ewidencyjnej  321304_2-Malechowo,  obręb   0020-Podgórki.
3.Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu :
-  w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.
4.Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu :  
- cena wywoławcza brutto 20 575,00 zł. (słownie złotych: dwadzieścia  tysięcy  pięćset siedemdziesiąt pięć 00/100), w tym: część rolna działki o pow. 2,7273 ha  - 17 225,00 zł.,  wartość gruntu pod parkiem o pow. 0,6496 ha – 1 600,00 zł., wartość drzewostanu– 1 750,00 zł.
- ze względu na brak oferentów cena najwyższa w przetargu nie została osiągnięta.
5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:
    -  brak oferentów.         

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem