Starostwo Powiatowe w Sławnie

Zarządzenie Nr 78/14 Starosty Sławieńskiego z dnia listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Wykaz niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej Malechowo, obrębie Ostrowiec przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działki o numerach 272/2, 272/6, jednostka ewidencyjna Malechowo [321304_2], obręb Ostrowiec[0017], księga wieczysta nr KO1K/00092238/0

2.

Powierzchnia nieruchomości

Działka nr 272/2 o powierzchni 0,0044 ha

Działka nr 272/6 o powierzchni 0,0054 ha

3.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, przylegająca do rzeki Grabowej, posiadająca kształt trójkątów, użytkowana wraz ze stawami. Sąsiedztwo – stawy rybne pstrągowe. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z pismem z dnia 15.07.2014 r. Urzędu Gminy w Malechowie, działki nr 272/2 i 272/6 obr. Ostrowiec nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5.

Cena nieruchomości

Zgodnie z operatem szacunkowym wartość nieruchomości została określona na kwotę 460,00 zł netto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz. u. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

6.

Termin wnoszenia opłat

Gotówką jednorazowo nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomosci

7.

Informację o przeznaczeniu do sprzedaży

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działka nr 347/20 obr. Ostrowiec, gm. Malechowo.

8

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni od daty wywieszenia wykazu, (wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a, 76-100 Sławno

9.

Informacja dodatkowa

Nabywca ponosi koszty:

a) notarialne zgodnie z taksą notarialną,

b) sądowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.)

 

  • Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie na okres 21 dni tj. od dnia 12 listopada 2014 r. do dnia 3 grudnia 2014 r.

  • Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) upływa z dniem 24 grudnia 2014 roku.

  • Wywieszono dnia 12 listopada 2014 r.

  • Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ….......................................................

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem