Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 27.10.2017r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)
Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul.Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej bip.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz dotyczący zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sławno, nieruchomość będącą własnością Powiatu Sławieńskiego, położoną w województwie zachodniopomorskim, powiecie sławieńskim, jednostce ewidencyjnej Sławno-M, obrębie ewidencyjnym nr 0003, Sławno 3, ul. Polanowska 44a  oznaczoną jako działki ewidencyjne: nr 195/1 o powierzchni 0,0217 ha, nr 195/4 o powierzchni 0,3190 ha, działka zabudowana, dla których Sąd Rejonowy w Sławnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KO1E/00014606/7 .

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem