Starostwo Powiatowe w Sławnie

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1246 z późn. zm.), art.22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2010 r. nr 193 poz. 1287 z późn. zm.), §6 ust 3 w związku z §4 pkt 4) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U z 2012 r. poz 1246) podaje się do publicznej wiadomości, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów w zakresie użytków zalesionych oraz zadrzewionych i zakrzewionych, obejmujące obszar gminy Sławno, obręb ewidencyjny:

RADOSŁAW

działki nr 3, 18, 21, 25, 30, 35/2, 35/3, 36, 126, 155/3, 174, 188/1, 188/2, 193, 194, 255, 260.

SŁAWSKO

działki nr 18, 36/1, 37, 43, 256/1, 641, 644, 660, 676, 677, 678, 688, 689, 690, 700, 718

TOKARY

działkinr 13/3, 50/1

WRZEŚNICA

działki nr 17, 81, 83, 97, 135, 224, 225, 235, 236, 435, 435, 444, 447/3, 510/10, 510/12, 511/2, 85/25, 85/26

WARSZKOWO

działki nr 78, 1018/2, 1018/4, 158/2, 160/1, 160/2, 160/3, 207, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 227, 312, 325, 363/1, 394/1, 450/1, 461/1, 462/1, 889, 947/1, 950, 953/1, 958/1, 960, 962/1, 964, 965, 966, 967, 970, 999/2, 1001/2, 1006/1, 1022/2, 1022/3, 1023/1, 1025/1, 1026, 1072/1, 1078, 1129/1, 1188, 1189, 1090/1, 1203/1, 1216/1, 1219, 1244/1, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252/1, 1323/1, 1372/1, 1377/1, 1377/2, 1377/4, 1377/5, 1377/7, 1377/8, 1377/9, 1377/10, 1377/11, 1377/12, 1377/16, 1410.

Postępowanie niniejsze wszczyna się w związku z objęciem w/w gruntów modernizacją ewidencji gruntów i budynków wykonywaną przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego OPEGIEKA sp. Z o.o. z siedziba w Elblągu, ul. Tysiąclecia 11, na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie.

Czynności klasyfikacyjne przeprowadzi klasyfikator gruntów Anna Misztal- upoważniony przez Starostę Sławieńskiego do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów upoważnieniem nr 153/14 z dnia 25 września 2014 r.

Termin rozpoczęcia czynności klasyfikacyjnych ustala się na dzień 11 marca 2015 r.Miejsce rozpoczęcia ww czynności – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a w godz. 9:00-14:00.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a pokój nr 65, Tel. 59 810 64 65.

Zainteresowanych prosi się o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu potwierdzenia tożsamości.

 

Starosta Sławieński

Wojciech Wiśniowski

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem