Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 28.03.2018r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2018r. Poz. 121 ze zm.):

„Starosta Sławieński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl, www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku nr 95 w miejscowości Wrześnica, prowadzona jest księga wieczysta KO1E/00010232/6, z którym związany jest udział wynoszący 831/10000 w prawie własności gruntu, oznaczonego jako działka nr 85/8 o powierzchni 0,0360ha, zapisana w księdze wieczystej KO1E/00011509/6.”

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem