Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 18.05.2018r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Z 2018r. Poz. 121 ze zm.): „Starosta Sławieński informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Sempołowskiej 2a w Sławnie oraz na stronie internetowej www.bip.powiatslawno.pl, www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału Skarbu Państwa wynoszącego 1/2 części w nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 326 o pow. 0,1200ha, położona w obrębie 0008 Domasłowice, gminie Darłowo, na rzecz współudziałowca pozostałej części nieruchomości.

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem