Starostwo Powiatowe w Sławnie

Informacja o umieszczeniu wykazu nieruchomości 15.07.2015r.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Z 2015 poz. 782). Zarząd Powiatu w Sławnie informuje, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sławnie przy ul. Sempołowskiej 2a oraz na stronie internetowej www.powiatslawno.pl na okres 21 dni zamieszczony został wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sławieńskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej działka ewidencyjna nr 335 o pow. 0,3208ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Sławno- M, obrębie Nr 0002

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Gmina Darłowo, obręb Bobolin

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w pasie technicznym wybrzeża w granicach administracyjnych Gminy Darłowo, obrębach Bobolin, Dąbki, Wicie, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa: Gmina Darłowo, obręb Bobolin

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

       Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarząd Powiatu w Sławnie podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu:

30 czerwca  2015 roku o godz. 1000; siedziba Starostwa Powiatowego w Sławnie, przy ul. Sempołowskiej 2a, Sala konferencyjna, pokój  nr 57, I ustny przetarg nieograniczony.

Czytaj więcej: Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 223/1 Darłowo

UWAGA! Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies.

Brak zgody może oznaczać problemy z funkcjonalnością strony

Zrozumiałem